.

Lost [2004] [titra shqip]

Posted by UniVerseHub | | Category: |Lost që nga viti 2004, tashmë në sezonin e gjashtë, me aktorën Naveen Andrews dhe Matthew Fox.
shkarko titrat e sezonit të gjashtë këtu poshtë:
episodi tetë
episodi nëntë
episodi dhjetë
episodi njëmbëdhjetë
episodi dymbëdhjetë
episodi trembëdhjetë
episodi katërmbëdhjetë
episodi pesëmbëdhjetë
episodi gjashtëmbëdhjetë
episodi shtatëmbëdhjetë

0 comments:


Leave a Reply

.